Browsing: ông đồ

Chuyện là-lạ
0

Nhuận Pháp cố gắng học và viết thư pháp mặc dù không biết chữ. Sau một thời gian khổ luyện, nét chữ mà Nhuận Pháp viết ra có đường nét sắc sảo thể hiện được cái tâm, cái hồn của người viết. Ngày 12-1-2013, Trung Tâm Kỷ Lục Việt Nam đã trao bằng công nhận Nguyễn Duy Phương – Thích Nhuận Pháp là “ông đồ nhỏ nhất Việt Nam”…