Kính Mừng Đại Lễ Đức Bổn Sư Thành Đạo

Duyệt theo từ khóa ‘phật thành đạo’

Tụng Sám Thành Đạo – Video có chữ Quý Phật Tử có thể tụng theo

Tụng Sám Thành Đạo – Video có chữ Quý Phật Tử có thể tụng theo

…Sáu năm khổ hạnh
Bảy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên
Thần long che chở
Tâm quang rực rỡ
Chứng lục thần thông…

Sắc màu Thành Đạo

Sắc màu Thành Đạo

Một bát ăn xin ngàn nhà, một thân ba y đi vạn dặm thuyết pháp độ sanh; không cần lương khô, thực phẩm, không cần khách sạn, nhà nghỉ, không cần mũ nón, ô dù che nắng che mưa. Trong, ngoài đều không. Kinh gọi là đạt hai tánh không. Đó là giải thoát…

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nghi thức tụng niệm lễ Thành Đạo

Nay chính là ngày đức Thích Tôn thành đạo, đem pháp mầu hóa thế gian. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ. Nguyện y lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, quyết theo Phật pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ