Duyệt theo từ khóa ‘pháp hội’

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Chị ơi! Pháp Hội Thù Ân là gì?

Ở góc độ thế giới, đây là lần đầu GĐPTVN kiến lập. Tên trong đề án ban đầu là Pháp Hội Kỳ Siêu – Hiệp Kỵ nhưng khi họp Ban Tổ Chức (BTC), xét thấy tên không dung chứa hết nội dung hoạt động mà điền thêm lại quá dài nên tên mới cho Pháp Hội đã được chọn…

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 4

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 4

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 4.
Thời lượng: 11’03″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 3

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 3

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 3.
Thời lượng: 18’39″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 2

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 2

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 2.
Thời lượng: 12’47″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 1

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 1

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 1.
Thời lượng: 05’34″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng.
Thời lượng: 01g08’41″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp.
Thời lượng: 02g32’12″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT.
Thời lượng 01g49’09”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN.
Thời lượng 01g30’26”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Hoa Đăng Cúng Dường.
Thời lượng 01g15’16”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ