Browsing: phim gđpt

Film tài liệu Gia Đình Phật Tử
0

Tình thương yêu của Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn đối với Gia Đình Phật Tử Việt Nam thật bao la như trời cao, biển rộng. Ngài đã cùng Chư Tăng, Ni xuất thân từ Gia Đình Phật Tử thể hiện tình thương yêu đó qua bài hát của Gia Đình Phật Tử mà Ngài rất thích: TÔI YÊU MÀU LAM – một sáng tác của Trần Nhật Thành…