Browsing: phó trưởng ban

Vườn thơ
0

Xưa nay thân phận nữ nhi
Tưởng rằng phái yếu có khi đã lầm
Bởi vì chúa tể sơn lâm
Thương con hổ mẹ tiếng gầm đá lăn
Để cho thiên hạ biết rằng
Nữ nhi sức mạnh so bằng hùm thiêng…