Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN phóng sanh đầu năm & ủy lạo Mái Ấm Tình Thương

Vào ngày 14 tháng 01 năm Quý Tỵ (23/02/2013) Đoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã tổ chức lễ Phóng Sanh đầu năm Quý Tỵ và ủy lạo các cụ ông, cụ bà tại Mái Ấm Tình Thương chùa Diệu Pháp…