Duyệt theo từ khóa ‘quan âm thị kính’

Quan Âm Thị Kính (Chuyện cổ tích)

Quan Âm Thị Kính (Chuyện cổ tích)

Thế là nguyện vọng đã đạt, Kính Tâm dốc chí tu hành. Nàng cho rằng sự đời đã tắt lửa lòng, nên tối sáng đều yên tâm làm bạn cùng kinh kệ, một lòng hướng về Đức Phật cho quên nỗi trầm luân. Nhưng tu hành ở chùa Vân chưa được bao lâu thì một sự việc mới lại xảy đến với nàng…

Truyện tranh Quan Âm Thị Kính (Truyện Cổ Nước Nam)

Truyện tranh Quan Âm Thị Kính (Truyện Cổ Nước Nam)

QUAN ÂM THỊ KÍNH.
Truyện tranh.
Tác giả: Hùng Lân.
NXB Tổng Hợp Đồng Nai.
(Truyện Cổ Nước Nam)

Quan Âm Thị Kính (Truyện thơ)

Quan Âm Thị Kính (Truyện thơ)

…Giữa trời kết đóa tường vân,
Đức Thế Tôn hiện toàn thân xuống đàn.
Ào ào dạng bóng tường loan,
Tràng phan, bảo cái giao quan âm thầm.
Truyền rằng nào Tiểu KÍNH TÂM
Phi thăng làm Phật Quan Âm tức thì…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất