Browsing: shakyo

Phật Giáo Thế Giới
0

Dần dần, con người cầm bút viết cũng ít đi mà dùng ngón tay đánh vào bàn phím máy tính nhiều hơn. Vậy mà tại Nhật Bản, hiện nay có phong trào khuyến khích các vị cao niên nên chép kinh Phật Giáo bằng tay, để vận động trí não tăng thêm tinh thần làm việc, đồng thời gây cho đức tin thêm vững mạnh, nhất là khi ta viết xuống thì dễ mau nhớ…