Browsing: sổ bộ

Chuyện đời
0

Ta thong dong thảnh thơi như đi vào cỏi mộng, việc đáng nói, ta không bao giờ bỏ lở, trong gia đình, trên bục giảng, nơi đạo tràng, bằng ngôn từ, bằng hơi thở, bằng dòng máu, bằng nhịp đập, bằng sức sống ngọt ngào trào dâng từ trái tim ta…