Duyệt theo từ khóa ‘tam bảo’

Chùa chết!!!

Chùa chết!!!

Có phải càng ngày hình như càng khó tìm ra những ngôi chùa theo đúng nghĩa của từ này. Nhiều ngôi chùa đã biến thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng, thậm chí cúng lễ đồ mặn, thậm chí bà đồng ông cốt cũng vào cả chùa. Có những ngôi chùa vắng tanh vắng ngắt, chỉ có ông từ, bà từ hương khói trông nom.

Ngày Thành Đạo

Ngày Thành Đạo

Từ lâu tình băng tuyết
Người đi đã lạc đường
Hôm nay ngày thành đạo
Con thành kính nguyện cầu.
Cho thế nhân tỉnh thức
Đừng gieo rắc khổ đau…

Suy tư về vấn nạn "loại Tăng ra khỏi Tam Bảo"

Suy tư về vấn nạn "loại Tăng ra khỏi Tam Bảo"

Chánh pháp là phương tiện duy nhất của chư Tăng để hàng phục tà ma ngoại đạo, cũng là để giáo hóa chúng sinh. Nếu Chánh pháp được xiển dương thì có gì phải lo ngại đối với những kẻ mê muội hay đối với ngoại đạo tà giáo?…

Trại Tuyết Sơn: Quy y Tam Bảo

Trại Tuyết Sơn: Quy y Tam Bảo

I. ĐỊNH NGHĨA : 1.  Quy y nghĩa là : Quy là về, y là nương tựa, Quy y là trở về nương tựa một nơi nào chắc chắn, có thể đùm bọc che chở cho mình được. 2.  Ba ngôi báu là gì : Ba ngôi báu hay Tam bảo là :  Phật, Pháp, Tăng. 3.  Quy y ba […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất