Browsing: tâm ma

Vườn thơ
0

Cùng nhìn một cảnh trên đời
Hai tâm Ma – Phật vực trời khác nhau
Tâm Ma sân hận cơ cầu
Nhìn đâu cũng thấy vực sâu oán thù
Tâm Ma chỉ thấy âm u
Nhìn ngày nắng thấy mịt mù đêm mưa…