Browsing: tâm tình

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Trong tiểu thuyết Kim Dung, câu bé Quách Tĩnh đã hỏi Thành Cát Tư Hãn: “Khi Đại Vương nằm xuống, Đại Vương cần một mảnh đất bao lớn?”. Thành Cát Tư Hãn trả lời: “Chừng vài chục thước vuông”. Quách Tĩnh nói: “Vậy thì tại sao Đại Vương cứ đi chinh phục đất đai của các nước láng giếng khiến cho bá tánh phải đau khổ vì chiến tranh chết chóc, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt chỉ nằm vào khoảnh đất vài thước vuông?”…