Chúc Mừng Năm Mới

Duyệt theo từ khóa ‘tăng già’

Thông điệp Vu Lan PL.2562 của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Thông điệp Vu Lan PL.2562 của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Lễ Vu Lan là lễ Hiếu, mùa Vu Lan là mùa Hiếu Hạnh; hiếu hạnh với tổ tiên ông bà cha mẹ, hiếu hạnh với quê hương dân tộc, với pháp giới chúng sanh và cũng là cách xương minh đạo pháp. Chúng ta, những người con Phật cùng tu cùng học, cùng phụng sự theo tinh thần Đại Thừa Giới là hiếu thuận, hiếu thuận với tất cả. Đó chính là căn bản để nhập vào Phật Tánh…

Cảm niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh trong Lễ Tưởng Niệm Ân Sư & Cố Đoàn Viên GĐPT

Cảm niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh trong Lễ Tưởng Niệm Ân Sư & Cố Đoàn Viên GĐPT

Trong thời phút nhân duyên thủ thắng giao cảm linh thiêng này, kính xin Chư Tôn Đức và liệt quý vị Phật Tử các giới đang có mặt trong Pháp Hội tưởng niệm này, xin tất cả chúng ta cùng nhau thắp lên ngọn đèn của giới đức, định lực và tuệ giác, tiếp nối gương xưa nhiếp phục ma quân, giữ gìn mối đạo, rạng rỡ Phật đường…

Cung thỉnh Tăng-già quang lâm tác pháp cho Giới Đàn và Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Cung thỉnh Tăng-già quang lâm tác pháp cho Giới Đàn và Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Cũng như hai kỳ thỉnh sư trước đó, lần này Phái Đoàn cũng đã được Chư Tôn hoan hỷ hứa khả quang lâm Pháp Hội Thù Ân, đáp lời thỉnh cầu của toàn thể Lam Viên GĐPTVN Trên Thế Giới mà chứng minh và chiếu liệu, tác hành các pháp lễ của Giới Đàn và Pháp Hội…

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đảnh lễ cung thỉnh chức sự Pháp Hội

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới đảnh lễ cung thỉnh chức sự Pháp Hội

Thương tưởng tổ chức áo lam mà không ít trong số các ngài đã từng là Đoàn Sinh, Huynh Trưởng trước khi trở thành những Như Lai Trưởng Tử, lời cẩn cầu thi thiết của quý anh chị không những đã được Chư Tôn hoan hỷ hứa khả, rộng lòng tiếp nhận thiệp cung thỉnh, mà còn ban lời khuyến tấn, bảo ban. Tại trú xứ nào, đạo tình thầy trò cũng thật vô cùng đầm ấm, chân tình, hỷ lạc…

Liệu còn ai… dám "Yêu Nước"?

Liệu còn ai… dám "Yêu Nước"?

Dạo gần đây, Nhân dân Việt Nam chúng ta đang phải tiếp nhận thêm một số khái niệm “yêu nước” mới. Đặc biệt, những khái niệm “yêu nước” mới này lại đến từ cửa miệng của quan chức cao cấp đầu ngành. Thường những lời nói đi ra từ cửa miệng của các quan chức đều mang tính “bị ngờ vực” cao, và được nhân dân soi rất kỹ…

Pháp An Cư của Chư Tăng

Pháp An Cư của Chư Tăng

Bất cứ xứ sở nào, các Tỷ-kheo cùng nhau tu tập, cùng nhau hòa hợp để an cư, sống bằng đời sống hòa hợp và thanh tịnh, thì xứ sở ấy, xem như Phật, Pháp Tăng, có mặt một cách đúng ý nghĩa, làm chứng cứ cho niềm tin của chư Thiên và loài người đối với Chánh Pháp…

Tang gia Cố HT Nguyên Phương HOÀNG TRỌNG CANG cảm tạ

Tang gia Cố HT Nguyên Phương HOÀNG TRỌNG CANG cảm tạ

Trong niềm Cảm Mến – Tri Ân, toàn thể Tang Gia Quyến Thuộc chúng con xin thành kính đảnh lễ và chân thành cảm tạ…

Thành kính phân ưu cùng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng và tang gia HT Hồng Thuận – Trương Đình Hòa

Phân ưu cùng BHD Thừa Thiên & Tang Gia HT Nguyên Truyền

Phân ưu cùng BHD/GĐPT Thừa Thiên & tang gia HT Nguyên Truyền – Lê Bá Vĩnh

Phân ưu cùng BHD Thừa Thiên & Tang Gia HT Nguyên Truyền

Phân ưu Tang Gia anh Lê Ngọc Cảm

Phân ưu Tang Gia anh Lê Ngọc Cảm

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ