Browsing: tham thoại đầu

Tài liệu Phật học
0

Tham Công Án là gì ? “Công án” là cách phát âm chữ “kun-an” của Trung Hoa và ý nghĩa chính của chữ công án là “một bức công văn đặt trên án thư”. Nhưng từ ngữ này được các Thiền Gia sử dụng một cách hơi khác ở chỗ nó chỉ một đối thoại hoặc một biến cố nào đó xảy ra giữa Thiền Sư và đệ tử của ngài…