Tang lễ Sư Bà Hải Triều Âm: Lễ Tham Yết Phật – Tổ

Lúc 16 giờ, chiều ngày 4/8/2013 (nhằm 28/6/Quý Tỵ), Ban Tổ Chức Tang Lễ long trọng cung thỉnh Linh Mô Cố Ni Trưởng Hải Triều Âm yết Phật, Tổ tại tịnh thất Linh Quang, nơi Ni Trưởng đã nhập thất suốt 7 năm đầu tiên khi lên vùng đất Đại Ninh…