Browsing: thích đôn hậu

Sự kiện GĐPT
0

Sáng ngày 21 tháng 3 năm Quý Tỵ (nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2013), Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Miền Vạn Hạnh (Việt Nam) đã vân tập về Tổ đình Linh Mụ (chùa Thiên Mụ), Huế để tưởng niệm, dâng lễ phẩm cúng dường và tham dự húy nhật Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN. Phái đoàn gồm gần 200 anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN thuộc Miền…

Sự kiện Phật Giáo
0

Sáng ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ (nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2013) tại chùa Thiên Mụ – thành phố Huế, Việt Nam, sơn môn pháp phái cùng đồ chúng Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – đã trang trọng tổ chức húy nhật lần thứ 22 của ngài…

Sử liệu Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam
0

“Có sống hòa hợp mới mong làm tròn nhiệm vụ của người con Phật đối với đại sự mở bày tri kiến Phật của Đức Từ Phụ mới mong làm nên những sự nghiệp ích nước lợi dân. Điều này có nghĩa rằng: sống hòa hợp là điều kiện tối yếu cho sự tiến tu, và sự tiến tu chỉ có thể được thực hiện nếu có sống hòa hợp”…