Browsing: Thông Tư BHD/T.Ư GĐPTVN về Tang lễ Cố HT Thích Minh Châu

Tang lễ Hòa Thượng Minh Châu
0

Thông Tư số 12.087/HDTƯ/TB ngày 2 tháng 9 năm 2012 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội) gởi các Đại Diện Miền, Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện Tỉnh/Thị toàn quốc v/v Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Minh hạ Châu.