Duyệt theo từ khóa ‘tổ chức’

Cảm ơn Gia Đình Phật Tử

Cảm ơn Gia Đình Phật Tử

Tuổi nhỏ của tôi đã không có nhân duyên tham gia sinh hoạt làm Oanh Vũ, Thiếu Niên hay Thanh Niên gì với tổ chức GĐPTVN, nhưng từ trong cửa chùa, và từ cửa sổ của Giáo Hội nhìn ra, tôi vẫn luôn nhìn thấy GĐPTVN song hành với con đường tôi đi…

Trại Lộc Uyển: Tổ chức – Quản trị Đoàn

Đối với một tổ chức,vấn đề quản trị bao giờ cũng là vấn đề then chốt. Bởi vậy, phần quản trị đoàn, một đơn vị quan trọng của gia đình cần phải được tổ chức và phân nhiệm cho thích hợp thì mới điều hòa được sự sinh hoạt và Đoàn mới tiến mạnh  được. […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất