Tôi Yêu Màu Lam – Tâm sự của Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn

Tôi đã yêu nồng nàn tha thiết và tôi cũng sẽ yêu thương màu lam cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu ngày mai khi tôi ra đi tôi sẽ còn được nghe hàng trăm hàng ngàn đoàn sinh đứng quanh tôi tiễn đưa tôi về cõi Phật bằng bài hát Tôi Yêu Màu Lam…

Chư Tăng Ni xuất thân từ GĐPT hát "Tôi Yêu Màu Lam"

Tình thương yêu của Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn đối với Gia Đình Phật Tử Việt Nam thật bao la như trời cao, biển rộng. Ngài đã cùng Chư Tăng, Ni xuất thân từ Gia Đình Phật Tử thể hiện tình thương yêu đó qua bài hát của Gia Đình Phật Tử mà Ngài rất thích: TÔI YÊU MÀU LAM – một sáng tác của Trần Nhật Thành…