Duyệt theo từ khóa ‘trại huấn luyện huynh trưởng lộc uyển’

Trại Lộc Uyển: Vấn đề Huấn luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

I. QUAN NIỆM VỀ HUẤN LUYỆN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ : Vấn đề huấn luyện là vấn đề quan trọng bậc nhất của sinh họat Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Nói đến huấn luyện Huynh trưởng không phải chỉ nói đến các trại huấn luyện mà thôi, Huynh trưởng đến dự trại mà […]

Tinh thần Trại Lộc Uyển

Tinh thần Trại Lộc Uyển

Lộc Uyển cũng có tên gọi là Lộc Giả hoặc Lộc Giả Uyển. Chính nơi này Đức Phật đã thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như bằng pháp môn Tứ Diệu Đế, và chính pháp môn Tứ Diệu Đế đã khai thị cho Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lịch Ca Diếp, Ma Ha Nam Câu Ly và Bạc Đề được ngộ đạo và chứng nhập quả vị La Hán…

Trại Lộc Uyển: Đức tin của người Huynh Trưởng GĐPT

I. MỞ ĐẦU : Trước khi nhập diệt, Đức Phật còn độ cho ông Tu Bạt Đà La là một ông già Ba La Môn trên 120 tuổi. Đức Phật đã dạy ông này rằng “ Đừng tin ai cả, dù là lời phát ngôn của một vị giáo chủ, của truyền thống để lại […]

Trại Lộc Uyển: Huynh Trưởng với đạo pháp và dân tộc

Người Huynh trưởng vốn tắm gội trong hào quang chư Phật, cất tiếng khóc chào đời trong lòng mẹ Việt Nam, sống và lớn lên bằng sửa ngọt cơm bùi của dân tộc, nên không thể quên ơn Đạo pháp, Dân tộc được. I. ĐỐI VỚI ĐẠO PHÁP : Người Huynh trưởng phải hiểu đạo và […]

Trại Lộc Uyển: Những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT đã hy sinh cho đạo pháp và dân tộc

I. DUYÊN KHỞI : Phật giáo đã một thời hưng thịnh qua các thời đại Đinh – Lê – Lý – Trần  nhưng cũng có những lúc suy yếu như giữa thế kỷ thứ 18. Phong trào chấn hưng Phật giáo do Thiền Sư  Khánh Hòa, Minh Chiếu khởi xướng vào năm 1920 đã lan […]

Trại Lộc Uyển: Các Ngành trong GĐPT – Ý nghĩa chia Ngành

Ngày nay trên phương diện giáo dục thanh thiếu nhi người ta thường chia ra làm ba ngành, vì ba trạng thái sinh họat tâm lý khác nhau. –    Đồng niên từ 8 đến 12 tuổi. –    Thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. –    Thanh niên từ 18 đến 35 tuổi. […]

Trại Lộc Uyển: Hình thức GĐPT

I. ĐẠI CƯƠNG : Tổ chức Gia Đình Phật Tử đã có mặt trên đất nứơc Việt nam trong nữa thế kỷ, một tổ chức có quy cũ, có hệ thống chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, có nội quy. Đương nhiên phải có hình thức thống nhất và được quy định cụ thể. […]

Trại Lộc Uyển: Chào kính và kỷ luật trong GĐPT

A. CHÀO KÍNH TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ  I. MỞ ĐẦU : Chào là một cách biểu lộ tình cảm, sự thân thiện vui mừng giữa những người quen biết, bạn hữu khi gặp nhau. Chào cũng là tượng trưng cho hình thức kỷ luật của một đoàn thể, của một số tổ chức, nên […]

Trại Lộc Uyển: Các ngày lễ chính trong GĐPT

MỞ ĐẦU                                                                     Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử  thể hiện  tính chất qui mô và giá trị truyền thống của tổ chức giáo dục thanh, thiếu nhi đã có quá trình hoạt động trên 1/2 thế kỷ. Thực hiện các ngày lễ chính của Gia Đình Phật Tử. Huynh trưởng biết […]

Trại Lộc Uyển: Đoàn Phó – Tư cách và nhiệm vụ

Trên ngưỡng cửa của cuộc đời làm Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, chúng ta ai mà khỏi băn khoăn, lo lắng, bởi vì chúng ta đang nhận lãnh một vai trò hết sức quan trọng và khó khăn. Vai trò đó đòi hỏi chúng ta có một tư cách đứng đắn, nhiệm vụ phải […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất