Browsing: trên đường về nghe thiền ca của phạm duy. phạm duy

Trại văn chương
0

10 Bài Thiền ca ra đời đã trên mười năm, không rõ đã “giác ngộ” được cho những ai chưa, nhưng theo tôi, nó đã có một ảnh hưởng rất lớn đến những năm cuối đời của chính ông. Việc Phạm Duy đưa gia đình trở lại sống ở quê nhà là một biểu hiện của con người đã đến được ”bờ sông giác”. Ông đã tự thắp đuốc rọi sáng ”con đường về” của chính mình…