Hòa Thượng “Trích Thủy”

Một giọt nước nếu dùng tưới cây, tưới hoa, không những cây hoa tươi tốt mà cũng không mất giá trị của giọt nước. Tại sao phung phí đổ đi? Dù là một giọt nước nhưng giá trị vô hạn…