Duyệt theo từ khóa ‘tự thiêu’

Khỏi phải tự thiêu

Khỏi phải tự thiêu

Nếu bà đã hiểu đạo mầu
Mang Mười Điều Thiện truyền mau cho người
Đó là một cách tuyệt vời
Trả ơn thiết thực cho nơi cửa Thiền
Cúng dường Pháp là ưu tiên
Đạo vàng gieo hạt, tâm hiền nở hoa…

Pháp Nạn 1963: Ngọn lửa Thích Thiện Mỹ

Pháp Nạn 1963: Ngọn lửa Thích Thiện Mỹ

Lúc Đại Đức mới châm lửa vào áo cà sa tẩm xăng sẵn, thì nhiều đồng bào Thiên Chúa Giáo đã từ trong nhà thờ chạy ra và chứng kiến tận mắt. Những Phật Tử đi ngang cũng đã tự vây quanh lại. Hoảng hốt, họ không biết làm gì nên dùng nón để quạt lửa, nhưng càng quạt thì ngọn lửa càng bốc lớn. Một số ký giả ngoại quốc có lẽ được thông báo trước cũng đã tìm tới nơi để chứng kiến cảnh tượng bi hùng…

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Quảng Hương

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Quảng Hương

Đại Đức Thích Quảng Hương tục danh là Nguyễn Ngọc Kỳ, đạo hiệu Bảo Châu, sinh ngày 28.7.1926 tại xã An Ninh, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vì thấy Phật Giáo gặp đại nạn nên Đại Đức phát nguyện tự thiêu vào lúc 12 giờ 25’ ngày 5.10.1963, tại bùng binh Chợ Bến Thành Sài gòn để tranh thủ cho 5 nguyện vọng chân chính của Phật Giáo Việt Nam…

Pháp Nạn 1963: Ngọn lửa Thích Quảng Hương

Pháp Nạn 1963: Ngọn lửa Thích Quảng Hương

Ngọn lửa Quảng Hương chứng tỏ cho thế giới thấy rằng vấn đề Phật Giáo Việt Nam vẫn còn đó nguyên vẹn và đồng thời vô hiệu hóa tất cả những hình thái giả trang của chính quyền. Những giả trang nhằm đánh lừa dư luận quốc tế, gây cảm tưởng là cuộc tranh đấu của Phật Giáo Đồ tại Việt Nam đã kết liễu…

Em đã ra đi…

Em đã ra đi…

Ý niệm về em, ý niệm về cuộc đời và ba ngôi Tam Bảo không ngoài một báo thân, thì em ơi, đừng lụy vì phong trần, vì trần gian, vì quốc độ. Với tinh thần vô ngã, với tinh thần vị tha, ta mặc tình đăng nhập và ngao du tất cả pháp giới hằng hà sa…

Cuộc tự thiêu của Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang – Vụ cướp xác và đòi xác

Cuộc tự thiêu của Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang – Vụ cướp xác và đòi xác

Ngay sau khi Sư Cô tự thiêu, quý Thầy đang tập trung đứng canh giữ di thể Sư Cô thì nhà cầm quyền với phương tiện sẵn có, dùng áp lực cướp thi hài và tất cả những bức thư di bút của Sư Cô mang đi biệt tích, không ai biết được nội dung của những bức di thư Sư Cô để lại…

Cuộc tự thiêu của Đại Đức Thích Nguyên Hương & những nổ lực đòi lại di thể

Cuộc tự thiêu của Đại Đức Thích Nguyên Hương & những nổ lực đòi lại di thể

Tiếp đó họ cho lính vào dồn Tăng Ni ra khỏi nhà xác và canh giữ chặt. Bên ngoài, một số Dân Vệ khiêng một chiếc quan tài vào trước cửa nhà xác. Quý Sư Cô và Phật Tử đẩy lùi chiếc quan tài ra ngoài. Vậy là đợt tấn công cướp xác lần thứ nhất bất thành. Họ lui ra canh giữ cho đến trưa…

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu

Trong những tháng ngày tuyệt thực, đấu tranh, biểu tình, xuống đường và cả những khi bị bắt bớ giam cầm, Ngài luôn nghĩ phải tìm ra một phương cách phản kháng mạnh mẽ nhất: Tự thiêu thân để bày tỏ sự phản kháng của mình, hy vọng làm bừng tỉnh lương tâm những kẻ chủ trương kỳ thị và đàn áp Phật Giáo…

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Ni Cô Thích Nữ Diệu Quang

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Ni Cô Thích Nữ Diệu Quang

Ni Cô đã tự thiêu vào lúc 8 giờ 30′ ngày 26 tháng 6 năm Quý Mão (15.8.1963) tại cạnh trường Hòa Xuyên, quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi Ni Cô tự thiêu, tất cả những di bút của Ni Cô để lại cũng như thi hài của Ni Cô lập tức bị cảnh sát mang đi biệt tích, không ai biết được nội dung của những bức thư Ni Cô để lại…

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Thanh Tuệ

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Thanh Tuệ

“Trước khi về cõi Phật, tôi trân trọng gởi đến quý Ngài lời chào tối hậu và tôi xin thành kính cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo, Bồ Tát Quảng Đức, liệt vị Thánh Tử Đạo gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an để đoàn kết chặt chẽ sau lưng Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết và Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo tranh đấu cho nền tín ngưỡng của dân tộc…”

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ