Browsing: tự tình

Vườn thơ
0

Đêm tàn ma quái hiện thân
Những vì sao tỏ như gần mà xa
Lâm tong bão táp mưa sa
Chim non rũ cánh xót xa cội nguồn
Đêm về không ấm hồi chuông
Ngân khô khan tiếng nhớ buồn hậu thương…