Kinh Kim Cang (Tu học bậc Lực GĐPT) – Phần 2: Kinh Kim Cang trong hệ tư tưởng Bát Nhã – GTS Thích Nhuận Châu

Kinh Kim Cang (Tu học bậc Lực GĐPT) – Phần 2: Kinh Kim Cang trong hệ tư tưởng Bát Nhã – GTS Thích Nhuận Châu

Bài giảng KINH KIM CANG TRONG HỆ TƯ TƯỞNG BÁT NHÃ (dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực GĐPT) do TT. Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu thuyết giảng trực tuyến từ lúc 03g00 ngày 9/7/2017 trên hệ thống Paltalk Messenger và Youtube…