Duyệt theo từ khóa ‘tuyên bố’

Đại lễ Vesak (Tam Hợp) lần thứ 16 – Phật lịch 2563: Tuyên Bố Hà Nam 2019

Đại lễ Vesak (Tam Hợp) lần thứ 16 – Phật lịch 2563: Tuyên Bố Hà Nam 2019

Chúng tôi đề nghị chính phủ các nước, các tổ chức dân sự, các doanh nghiệp, gia đình và cá nhân, không phân biệt tôn giáo hay truyền thống, hãy thực hiện lối sống luân lý và đạo đức…

Bài thơ của một nhà sư hay bức thông điệp nhân quyền?

Bài thơ của một nhà sư hay bức thông điệp nhân quyền?

Bài thơ dưới đây được ông viết vào năm 1988, tức là 5 năm trước khi ông qua đời, và đã được rất nhiều người biết đến vì nội dung thật nhân bản và khoan dung của nó. Bài thơ cũng đã được đăng tải trên rất nhiều trang web của Thái Lan cũng như trên toàn thế giới…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất