Browsing: vấn đề giảng dạy trong gia đình phật tử

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Khung cảnh tạo nên một “lớp học” trong GĐPT không phải là một “lớp học” tù túng trong bốn bức tường với những bàn – ghế – phấn – bảng và sự nghiêm nghị của người dạy. Cái gọi là “lớp học” trong GĐPT nhẹ nhàng hơn nhiều, phóng khoáng hơn nhiều nhưng vẫn bảo đảm mức độ “truyền – nhận tin” đầy đủ nơi cả người dạy lẫn người học…