Browsing: vân ích

Công án - Giai thoại
0

Trong tâm chúng ta không những mang tảng đá mà còn gồng gánh vô số tiền bạc, danh vị, ái tình, thị phi, được mất, vinh nhục, khổ vui… Nếu biết rõ mọi người đều có sẵn thì đâu còn phiền não nơi duy tâm hay duy thức.