Browsing: vân môn

Công án - Giai thoại
0

Có người nói rằng: “Cơm chưa chín chớ nên giỡ nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”. Tức khắc ngay đó là một sanh mạng mới. Huệ Ngung đánh đuổi, chỉ là trứng hóa trong thời gian nở…

Công án - Giai thoại
0

Cổ đức không bao giờ xếp bừa người cho đủ số để có địa vị rỗng, mà phải đợi người. Người có tài đức nhưng cũng phải đợi có duyên mới bầu lên. Thủ tọa một ngôi chùa phải đợi nhiều năm, đủ thấy rằng người xưa rất thận trọng chọn người tài…

Công án - Giai thoại
0

Cao tăng trong thiền môn từ xưa đến nay thảnh thơi như hạc nội mây ngàn, ở núi rừng, ở mé sông, ba y một bát mặc tình tùy duyên. Giả sử được pháp duyên, vương cung hầu hạ, không bị danh lợi cám dỗ, không bị chức quyền làm động…