Browsing: vãng sanh

Vườn thơ
0

Gió lên sóng ngập biển đời
Từ nay con đã xa lời ca dao
Mây buồn che khuất trăng sao
Thâm ân muôn một vời cao xa rồi
Cuộc đời từ thuở nằm nôi
Xuân thu mấy chục mẹ ngồi bên con…