Vườn Địa Ngục Wang Saen Suk (Thái Lan)

Theo giáo lý Phật Giáo, hơn 2.500 về trước, đức Phật cho biết khổ đau do những việc làm sai trái của con người gây ra sẽ phải gánh hậu quả khi họ chết đi. Tuy nhiên, đức Phật chưa bao giờ biến địa ngục thành một điểm thu hút khách du lịch nhằm giáo hóa con người như sáng kiến các đệ tử ngài ngày nay…