Browsing: xuân lam

Film tài liệu Gia Đình Phật Tử
0

Video clip gặp gỡ Cựu Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ XUÂN LAM, tác giả nhạc phẩm Kiền Trắc, thời trước đây từng là Đoàn Ca của các Đoàn Thiếu Nam; Trại Ca các Trại “Dũng” và là trại ca trại huấn huyện Đội Trưởng “Anoma” của GĐPTVN.
Thời lượng: 10’29” – Thực hiện: Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội)…