Browsing: xuân quý tỵ

Vườn thơ
0

Thành kính dâng nhang trước Phật đài
Mừng Xuân Quý Tỵ chúc muôn nơi
Gia đình tạo lập luôn êm ấm
Sự nghiệp dựng xây mãi tốt tươi
Tâm nguyện an nhiên nương ánh đạo
Thân mong tự tại ướp hương đời…