Xuân có còn vui

Xuân về xứ Huế lạnh không anh?
Lộc biếc hoa mai có đượm cành
Phố có đông người vui mở hội
Giao thừa có vẳng tiếng chuông thanh
Hay là mưa gió đường hiu quạnh
Phố vắng lưa thưa khách độc hành…