Bậc Hướng Thiện

Theo: Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2005.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

 Phật Pháp  Tam Bảo và Quy y Tam Bảo
02  Phật Pháp  Ăn chay – Niệm Phật
03  Phật Pháp  Sám hối và ý nghĩa bài Sám Hối
04  Phật Pháp  Ngũ giới
05  Phật Pháp  Tứ ân
06  Phật Pháp  Lục hòa
07  Phật Pháp  Lịch sử Đức Phật Thích Ca
08  Tinh thần  Mục đích Gia Đình Phật Tử Việt Nam
09  Tinh thần  Châm ngôn Bi – Trí – Dũng
10  Tinh thần  5 điều luật Gia Đình Phật Tử Việt Nam
11  Tinh thần  Ý nghĩa và cách vẽ huy hiệu Hoa sen
12  Tinh thần  Ý nghĩa màu lam
13  Tinh thần  Ý nghĩa và cách thức chào kính trong GĐPT
14  Phật Pháp  Thái tử Tất Đạt Đa với con chim trời bị thương  Chuyện đạo
15  Phật Pháp  Thầy Tỳ Kheo và con ngỗng  Chuyện đạo
16  Phật Pháp  Nai ngọc  Chuyện TT
17  Tinh thần  Sổ Dũng – Sổ Hạnh

 

@ Tra cứu chương trình tu học Ngành Thiếu
@ Tra cứu tài liệu các bậc học