Trại Huyền Trang

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp II HUYỀN TRANG – BHD Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

Tổng quát Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang.
02 Tổng quát Huynh Trưởng với quê hương.
03 Tổng quát Liên Đoàn Trưởng.
04 Tổng quát Sự liên hệ ngành ngang – ngành dọc.
05 Tổng quát Phê bình kiểm thảo.
06 Phật pháp Huyền Trang Pháp Sư với Đại Thừa Phật Giáo.
07 Quản trị – Điều hành GĐPT Quản trị một đơn vị Gia Đình Phật Tử.
08 Quản trị – Điều hành GĐPT Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử.
09 Quản trị – Điều hành GĐPT Vạch chương trình thường niên cho Gia Đình.
10 Quản trị – Điều hành GĐPT Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
11 Quản trị – Điều hành GĐPT Sinh hoạt riêng biệt Nam – Nữ.
12 Quản trị – Điều hành GĐPT Trại hè – Trại công tác – Trại du khảo.
13 Quản trị – Điều hành GĐPT Tủ sách Gia Đình Phật Tử.
14 Quản trị – Điều hành GĐPT Báo Gia Đình.
15 Quản trị – Điều hành GĐPT Triễn lãm.
16 Quản trị – Điều hành GĐPT Một buổi trình diễn văn nghệ Gia đình Phật Tử.

 

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Đoàn Sinh GĐPTVN

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

@ Tra cứu tài liệu các Trại Huấn Luyện GĐPTVN