Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Video clip Lễ Thọ Tang của Môn Đồ Pháp quyến

 

Xin tiếp tục chuyển tải nhanh video clip Lễ Bạch Phật khai kinh, Lễ cung thỉnh Giác Linh và Lễ Thọ Tang của Môn Đồ Pháp Quyến trong Tang lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân Sư GĐPTVN tại Linh Đường an trí ở tu viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) hồi 08g00 sáng nay, 28/11/2017 (nhằm ngày 11.10.ÂL Đinh Dậu).

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb