Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. IV: Tài liệu Đại Biểu

 

Rê chuột và click vào nút ký hiệu “hiện cửa sổ nhỏ mới” (pop out) ở GÓC PHẢI TRÊN VĂN BẢN
nếu muốn đọc với chế độ chuẩn (mở rộng cửa sổ trên màn hình).

(Một số nội dung trong tài liệu phải thông qua biểu quyết của Đại Biểu tại các phiên Tiền Đại Hội, Khoáng Đại… có thể có thay đổi sau khi Đại Hội chung quyết.)

Nguồn: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb