Video clip Đạo Từ của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tại Lễ Hiệp Kỵ Toàn Quốc GĐPTVN năm 2015

 

ĐẠO TỪ

Của Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN
tại Lễ Hiệp Kỵ Toàn Quốc GĐPTVN
và Húy kỵ Cư Sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám, Sáng Lập Viên GĐPTVN
tổ chức tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gon, Việt Nam ngày 7.3.ÂL Ất Mùi (25/4/2015)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb