Chương trình Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

 

CHƯƠNG TRÌNH
PHÁP HỘI THÙ ÂN LẦN THỨ II GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Ngày 26 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 18 tháng 09 năm Mậu Tuất):

 • 06g00 – 07g00: Trang nghiêm đạo tràng – Lam Viên GĐPT vân tập Pháp Hội.
 • 07g00 – 07g30: Lễ Hưng Tác – Thượng Phan.
 • 07g30 – 08g00: Tác lễ Thỉnh Sư – Cung An Chức Sự đàn tràng.
 • 08g00 – 11g00:
  • Lễ bạch Phật khai Kinh – Phụng thỉnh Tam Bảo.
  • Lễ thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ.
  • Lễ Đề Vị – Thỉnh Chư Chân Linh – Hương Linh – Hoạnh Hồn.
 • 11g00 – 13g30: Thọ trai – Chỉ tịnh.
 • 13g30 – 16g30:
  • Trì tụng Thủy Sám Pháp Văn.
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Quốc Nội và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.
 • 16g30 – 18g00: Giải lao – Dược thực.
 • 18g00 – 22g00:
  • Thuyết Pháp Độ Linh.
  • PHÁP ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ
 • 22g00 – 22g30: Họp Ban Tổ Chức.
 • 22g30: Đạo tràng thanh tịnh.

Ngày 27 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 19 tháng 09 năm Mậu Tuất):

 • 03g30 – 04g00: Thức chúng.
 • 04g00 – 05g30: Công phu khuya.
 • 05g30 – 06g30: Điểm tâm.
 • 06g30 – 08g30:
  • Trì tụng Kinh Địa Tạng (quyển thượng).
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Âu Châu – Hoa Kỳ – Úc Đại Lợi – Canada.
 • 08g30 – 09g30:
  • Giới Tử thọ giới nhập giới trường.
  • Chư Tôn Đức Dẫn Thỉnh hướng dẫn nghi thức thọ giới.
 • 09g30 – 11g30:
  • Trì tụng Kinh Địa Tạng (quyển trung).
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Miền Vạn Hạnh – Miền Liễu Quán.
  • Cúng Ngọ – Tiến Linh.
  • Khai Đạo Giới Tử thọ giới Thập Thiện.
 • 11g30 – 13g30: Thọ trai – Chỉ tịnh.
 • 13g30 – 16g30:
  • Trì tụng Kinh Địa Tạng (quyển hạ).
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Miền Khuông Việt – Miền Khánh Hòa.
  • Khai đạo Giới Tử thọ Tại Gia Bồ-Tát giới.
  • Tất cả Giới Tử tác lễ sám hối tại chánh điện.
 • 17g00 – 18g00: Dược thực.
 • 18g00 – 22g00:
  • Trì tụng phẩm Kinh Phổ Môn.
  • Thuyết Pháp.
  • HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG KỲ NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC.
 • 22g00 – 22g30: Họp Ban Tổ Chức.
 • 22g30: Đạo tràng thanh tịnh.

Ngày 28 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 20 tháng 09 năm Mậu Tuất):

 • 03g30 – 04g00: Thức chúng.
 • 04g00 – 06g30: TRUYỀN THỌ GIỚI PHÁP.
 • 06g30 – 07g00: Điểm tâm.
 • 07g00 – 09g00:
  • Trì Tụng Kinh A Di Đà.
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Miền Quảng Đức và Miền Tây Nam Phần.
  • Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm và đón tiếp quan khách tham dự lễ chính thức tưởng niệm.
 • 09g00 – 10g30: Cử hành chính thức LỄ TƯỞNG NIỆM – HIỆP KỴ.
 • 10g30 – 11g30: Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
 • 11g30 – 12g00: Lễ Tiến Linh.
 • 12g00 – 13g00: Phát quà Lam.
 • 14g00 – 19g00: ĐĂNG ĐÀN CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN.
 • 19g00 – 20g00: Phần hóa – Tạ Phật hoàn kinh – Cung tạ Hội Đồng Kinh Sư.

– SỰ HOÀN –

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb