Người Nam Bộ – Người Sài Gòn ăn chay đầu năm

 

 

Ngày nay, trên thế giới, nhiều người đang cổ vũ cho ăn chay, xem đây là một hành vi mang tính văn hóa và văn minh cao, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái cũng như sự sống cho trái đất.

Ở Việt Nam, ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, người dân vẫn duy trì tục ăn chay, bên cạnh việc đi chùa lễ Phật và hái lộc đầu năm. Ăn chay ngày Tết vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa là một nét văn hóa Tết chứa đựng nhiều giá trị tốt đẹp của dân tộc ta.

Cũng cần nói thêm, ở Nam Bộ, ăn chay ngày Tết còn là hiện tượng phổ biến ở một số gia đình từ nông thôn đến thành thị. Thưởng thức cùng món chay ngày Tết nơi đây để góp phần giới thiệu thêm một nét văn hóa Tết của người dân đất phương Nam.

Về văn hóa ăn chay của người dân

Người Nam Bộ gọi ăn chay là ăn lạt, ăn tương. Ở nước t