Cáo bạch Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tân viên tịch

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng
Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Đạo hiệu thượng QUẢNG hạ ĐỘ tân viên tịch.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng
THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH – CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb