Tinh thần huấn luyện Trại Huyền Trang

I. DẪN NHẬP:

Trải qua 2 trại huấn luyện trước là Lộc Uyển và A Dục có tính cách đào luyện kiến thức nội điển căn bản, thông suốt đường lối giáo dục của tổ chức, nâng cao kiến thức phổ thông, trao truyền khả năng chuyên môn xuyên qua 5 bộ môn hầu có thể hoàn thành bổn phận của một Trưởng cầm Đoàn mà Ban Huynh Trưởng đã giao phó.

Huyền Trang trong thực tại cũng như ở một tương lai gần là một Liên Đoàn Trưởng – đứng đầu một ban Huynh Trưởng – chịu trách nhiệm việc thịnh suy của một Đơn Vị tự trị của tổ chức GĐPT Việt Nam, chịu trách nhiệm trực tiếp với đạo hữu và Giáo Hội địa phương về đời sống tinh thần của con em họ. Ngoài ra, Liên Đoàn Trưởng còn phải bồi dưỡng khả năng tay nghề cho Huynh Trưởng dưới cấp để có thể hoàn thành bổn phận của mình.

Lại nữa, Huynh Trưởng nói chung, Huyền Trang nói riêng, bổn phận và trách nhiệm nặng nề như vậy nhưng không nhận một khoản thù lao nào, ngược lại còn phải chịu đựng bao nhiêu khảo đảo, hiểu lầm, chướng duyên tấn công từ nhiều phía. Huynh Trưởng phải có tín tâm kiên cố, đạo lực vững bền mới có thể khó lay chuyển, giữ vững tay lái cho thuyền đời rẽ sóng ra khơi và đến đích.

Chân dung Huynh Trưởng là hình ảnh một người dấn thân lội ngược dòng đời cuồng loạn thác lũ, phải luôn luôn vững bước tiến lên. Chỉ cần đứng lại là bị đào thải, đừng nói chi là thoái hoá. Do vậy, đường hướng giáo dục, huấn luyện và đào tạo hết sức phức tạp và tế nhị.

II. TINH THẦN HUẤN LUYỆN:

Tinh thần giáo dục và huấn luyện của đạo Phật nói chung và của tổ chức GĐPT nói riêng – đặt cơ sở giác ngộ tự thân – cải tạo gia đình và chuyển hóa xã hội. Công việc ấy cần phải đều tay, đồng lực và quyết tâm, nên về mặt hình thức và chức năng của Trại gồm có mấy yêu cầu chung:

– Thống nhất tổ chức

– Thống nhất điều hành và rèn luyện ý chí

– Đào tạo Liên Đoàn Trưởng

Liên Đoàn Trưởng không còn trực tiếp điều khiển đoàn sinh, mà là hướng dẫn Huynh Trưởng trong ngành của mình. Liên Đoàn Trưởng chịu trách nhiệm thịnh suy của một đơn vị, thì giờ đây, ngay trên đất trại, Trại sinh Huyền Trang cũng chịu trách nhiệm về việc thịnh suy của Trại. Do vậy Trại sinh có đời sống sinh hoạt tại Trại có tính chất nội tâm suy tư trầm lắng, giàu óc phân tích tổng hợp, quyết định nhạy bén và sáng suốt. Muốn vậy:

– Hướng dẫn phải có phương pháp.

– Điều khiển phải có chương trình

– Thực hiện phải có kế hoạch

 Do vậy, tại Trại, Trại sinh Huyền Trang phải tự quản lý, tổ chức và điều khiển lấy nên có Hội Đồng Trại Sinh. Hội Đồng Trại Sinh giống hệt như một Ban Quản Trại ở các trại nhỏ. Ban Quản Trại  theo dõi và chỉ can thiệp khi cần thiết. Vấn đề kỷ luật tự giác được nêu cao hàng đầu, và với tinh thần trách nhiệm cao, trại sinh Huyền Trang tự khẳng định khả năng của mình và đánh giá khả năng trại sinh khác vô tư, công bằng và xác thực. Từ đó, vấn đề tự trị (phê và tự phê) trên tinh thần xây dựng và thăng tiến lẫn nhau.

Đánh giá khả năng giảng dạy của Giảng Viên và khả năng tiếp thu của toàn thể Trại sinh, thẳng thắn phát biểu và đòi hỏi trong khuôn khổ phải được đáp ứng.

Ngoài ra, để có thể hoàn thành trách nhiệm và bổn phận thực hiện đứng đắn nhiệm vụ được giao, Liên Đoàn Trưởng cần phải lưu tâm đến 5 yêu cầu mà công tác đòi hỏi.

1) Đối nội: Nắm vững Nội Quy – Quy Chế, nguyên tắc, điều lệ, nghi lễ sinh hoạt truyền thống của Tổ Chức. Theo dõi, kiểm soát, bồi dưỡng, hướng dẫn cho Huynh Trưởng trực thuộc. Thông thạo và có thể đảm nhận giảng dạy cho các em bất kỳ bộ môn nào.

2) Đối ngoại: Trên nguyên tắc, Gia Trưởng mới có quyền đối ngoại, nhưng thực tế, đạo hữu phụ huynh vẫn tìm hiểu con em mình qua Liên Đoàn Trưởng. Giáo Hội cũng thường trực tiếp với Liên Đoàn Trưởng giải quyết công tác phật sự. Tuy vậy, Liên Đoàn Trưởng vẫn phãi tuân theo ý kiến của tập thể, dù rằng, mình có quyền phủ quyết khi cần.

3) Thống thuộc: Luôn luôn đặt mình thống thuộc với cấp cao hơn và ưu tiên thi hành mệnh lệnh của Ban Hướng Dẫn. Ngoài phòng họp không luận bàn, phê phán cá nhân lẫn tập thể.

4) Tinh thần huấn luyện: Ban Quản Trại và giảng viên chỉ tóm tắt sự hướng dẫn của mình xuyên qua toàn bộ đề tài. Trại sinh phải động não, hội luận triển khai đề tài sâu rộng hơn. Tài liệu không phải là chừng ấy. Trại sinh lo học thuộc trả bài cho giảng viên là đã đạt. Hội Đồng Trại Sinh lập thư viện bỏ túi, trao đổi tài liệu nghiên cứu cùng với những tư ý riêng đóng góp của mình. Giảng viên đúc kết làm phong phú đề tài.

5) Thái độ học tập: Rộng thoáng, đóng góp ý kiến, khai thác đề tài rốt ráo, phát triển tối đa tư duy, sáng kiến của mình, biến bục giảng thành diễn đàn. Trại sinh có quyền không bằng lòng về đề nghị, yêu cầu của Ban Quản Trại, Ban Giảng Huấn thay đổi giảng viên.

Tất cả mọi thắc mắc yêu cầu của Trại Sinh, phải được giải quyết thỏa đáng.

Điều đặc biệt chú ý, là Ban Giảng Huấn chỉ đến với trại sinh những đề tài có tính cách sinh hoạt truyền thống, hoặc Phật pháp có liên quan mật thiết đến việc hạ thủ công phu, hay cơ sở để xây dựng cơ cấu tổ chức cơ bản. Do vậy, trại sinh phải lợi dụng thời gian này để giải quyết những băn khoăn,  trăn trở của chính mình.

Trại sinh phải hoàn tất các luận khóa chánh đúng thời gian quy định. Ngoài ra, trại sinh có thể gởi về Ban Quản Trại những bản tham luận nói về ý hướng xây dựng, nâng cao tầm vóc của tổ chức cũng như những phê phán, nhận định riêng của mình để kiên toàn và phát huy phương tiện tối ưu cho tổ chức, đạo pháp và dân tộc.

III. KẾT LUẬN:

Tinh thần chỉ đạo của Trại Huấn Luyện Cấp II Huyền Trang là làm sáng tỏ ý thức, trách nhiệm của một Liên Đoàn Trưởng đối với đoàn sinh, đối với Huynh Trưởng, đối với Giáo Hội địa phương và nhất là sự thạnh suy của đơn vị đối với tổ chức GĐPT ViệtNam. Vậy Huynh trưởng Huyền Trang hoan hỷ phát tâm gánh vác vì nó mang hai ý nghĩa:

1. Hoàn thành trách nhiệm là đã hạ thủ tu trì để tự độ và là mở đầu cho sự nghiệp độ tha.

2. Hồi hướng công đức báo đền thế hệ anh chị và chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng thường trụ hkhắp mười phương. Kết quả thành tựu của Trại đang đợi chờ sự đóng góp tích cực của các anh chị.

Nguồn: Tài liệu Trại huấn luyện Huynh Trưởng sơ cấp Lộc Uyển – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2001 – PL.2545.

(Bản do BHD/GĐPTVN tại Âu Châu tu chỉnh & đả tự).

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN