Bộ sưu tập ảnh: 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa (3 bộ)

0

13 vị Tổ Tịnh Độ Tông hay Liên Tông Thập Tam Tổ. Gồm có:

    1. Sơ Tổ: Huệ Viễn Đại Sư.
    2. Nhị Tổ: Thiện Đạo Đại Sư.
    3. Tam Tổ: Thừa Viễn Đại Sư.
    4. Tứ Tổ: Pháp Chiếu Đại Sư.
    5. Ngũ Tổ: Thiếu Khang Đại Sư.
    6. Lục Tổ: Diên Thọ Đại Sư.
    7. Thất Tổ: Tỉnh Thường Đại Sư.
    8. Bát Tổ: Châu Hoằng Đại Sư.
    9. Cửu Tổ: Trí Húc Đại Sư.
    10. Thập Tổ: Hành Sách Đại Sư.
    11. Thập Nhất Tổ: Thật Hiền Đại Sư.
    12. Thập Nhị Tổ: Tế Tỉnh Đại Sư.
    13. Thập Tam Tổ: Ấn Quang Đại Sư.

BỘ ẢNH 1:

13ToTinhDo_01.jpg 13ToTinhDo_02.jpg

13ToTinhDo_03.jpg 13ToTinhDo_04.jpg

13ToTinhDo_05.jpg 13ToTinhDo_06.jpg

13ToTinhDo_07.jpg 13ToTinhDo_08.jpg

13ToTinhDo_09.jpg 13ToTinhDo_10.jpg

13ToTinhDo_11.jpg 13ToTinhDo_12.jpg

13ToTinhDo_13.jpg

 

BỘ ẢNH 2:

01.SoToHueVien.jpg

1. Huệ Viễn Đại Sư

02.NhiToThienDao.jpg

2. Thiện Đạo Đại Sư

03.TamToThuaVien.jpg

Thừa Viễn Đại Sư

04.TuToPhapChieu.jpg

4. Pháp Chiếu Đại Sư

05.NguToThieuKhang.jpg

5. Thiếu Khang Đại Sư

06.LucToDienTho.jpg

6. Diên Thọ Đại Sư

07.ThatToTinhThuong.jpg

7. Tỉnh Thường Đại Sư

08.BatToChauHoang.jpg

8. Châu Hoằng Đại Sư

09.CuuToTriHuc.jpg

9. Trí Húc Đại Sư

10.ThapToHanhSach.jpg

10. Hành Sách Đại Sư

11.ThapNhatToThatHien.jpg

11. Thật Hiền Đại Sư

12.ThapNhiToTeTinh.jpg

12. Tế Tỉnh Đại Sư

13.ThapTamToAnQuang.jpg

13. Ấn Quang Đại Sư

 

BỘ ẢNH 3:

ToTinhDoTong_01.jpg ToTinhDoTong_02.jpg ToTinhDoTong_03.jpg ToTinhDoTong_04.jpg ToTinhDoTong_05.jpg ToTinhDoTong_06.jpg ToTinhDoTong_07.jpg ToTinhDoTong_08.jpg ToTinhDoTong_09.jpg ToTinhDoTong_10.jpg ToTinhDoTong_11.jpg ToTinhDoTong_12.jpg ToTinhDoTong_13.jpg

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.