19 Trò chơi Phật hóa

TVGĐPT – Học thì Từ Bi, Hỷ Xả. Chơi thì bắn súng, bắn tàu, rập chim, câu cá…. Vì cái điều nghịch lý không thể chấp nhận được trong hiện trạng sinh hoạt của GĐPT chúng ta hiện thời mà anh Tâm Ngọc Lê Giao (GĐPTVN Tại Âu Châu) tâm nguyện cố gắng dành thời gian Phật hóa các trò chơi nhỏ để các em Đoàn Sinh chúng ta vừa chơi vừa học – vừa học vừa chơi. Hiện Thư Viện GĐPT Online chỉ mới sưu tập được một…

Bậc Chân Cứng: Trò chơi luyện trí lực

(Tạm thời sử dụng. Chưa san định tài liệu “Điều khiển một trò chơi” theo chương trình mới năm 2010). 1.  Ra khỏi luân hồi : –   Số người, sân chơi : tùy nghi. –   Chuẩn bị : Bảng, phấn, giẻ lau. –   Cách chơi : Trước mặt các em, trên bảng đã vẽ 3 hình : sao, tròn, vuông. Cho các em quan sát và suy tính cách vẽ I nét được cả 3 hình mà không cần phải nhấc bút ( phấn )…

Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

TRÒ CHƠI TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (Tài liệu HLHT A Dục – Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN – tu chỉnh 2001) Trong bài “Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử”, chúng ta đã thấy rõ: Trò chơi là phương tiện để thể hiện chủng tử, thể hiện cá tính của mỗi Đoàn Sinh. Chúng ta sẽ thấy, trò chơi là một phương tiện để huân tập những chủng tử tốt vào tâm hồn các em. Chính vì vậy, Gia…