Giáo dục trong Gia Đình Phật Tử

Người làm công tác giáo dục trong GĐPT không phải chỉ cần biết trao truyền kiến thức, cũng không phải chỉ là ‘nhà truyền giáo’ đơn thuần, mà còn phải biết dùng những phương tiện để thu hút các em, lôi cuốn các em đến học Phật và thấm nhuần Phật pháp một cách tự nhiên…

Tưởng nhớ Bác Sỹ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM – Người trí thức Phật Tử ưu tú thế kỷ 20

Sự nghiệp phụng sự Chánh pháp và công lao sáng lập các tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu niên Phật Tử của Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám thật rực rỡ, trường tồn mãi với Phật Giáo nước nhà cũng như với Gia Đình Phật Tử Việt Nam…

Phương pháp giáo dục trong Gia Đình Phật Tử – HT. Thích Minh Châu

Đạo Phật đứng về phương diện cải tạo tâm tánh độc ác trở nên thuần lương, có thể gọi là một phương pháp giáo dục. Gia Đình Phật Tử dựa trên căn bản giáo pháp ấy để đào tạo thanh, thiếu niên…

Trại Amoma – Ni Liên: Nghề Đội Chúng Trưởng

Điều khiển dìu dắt một Đội/Chúng vững mạnh, theo đúng chương trình của tổ chức không phải bất cứ ai cũng làm được, mà phải đòi hỏi ở người điều khiển một tinh thần và một khả năng chuyên nghiệp. Cho nên khi chọn nghề Đội/Chúng Trưởng phải thận trọng, đắn đo…

Đức Quán Thế Âm với ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPTVN

Trong mùa vía Quán Thế Âm này, chúng ta hãy cùng với ngành Nữ tiến thêm một bước nữa, nguyện học theo hạnh Ngài “tự nghe cái nghe”, hay “xoay cái nghe vào bên trong” (Phản văn văn tự tánh hay phản quan tự kỷ). Đức Quán Thế Âm dạy rằng, xoay cái nghe vào bên trong tức là thoát ly thanh trần…

Thống nhất Gia Đình Phật Tử

…Huynh Trưởng toàn quốc đều nức lòng chờ Ðại Hội Huynh Trưởng để bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam. Ðại Hội thành công dễ dàng bởi vì tất cả Huynh Trưởng đều có nguyện vọng THỐNG NHẤT…

Ai là tác giả huy hiệu Hoa Sen Trắng và bài ca Dây Thân Ái?

…không ngờ huy hiệu Hoa Sen lại được phổ biến khắp toàn quốc, nhất là miền Trung. Từ chùa chiền, đình miếu, hay trụ sở các Hội Phật Học, cho đến các quan tài cũng trang trí hình hoa sen đó. Cũng trong thời gian trên, bài hát Dây Thân Ái ra đời cùng với nhiều bài hát khác…

Những ngày đầu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

GĐPT không chỉ là một tổ chức độc đáo của Phật Giáo Việt Nam; mà còn là một tổ chức duy nhất của Phật Giáo thế giới đã hàng ngũ hóa được Thanh, Thiếu, Đồng Niên suốt gần 60 năm qua trong một hệ thống tổ chức có cương lĩnh, đường lối chính đáng…

Những ngày đầu Gia Đình Phật Hóa Phổ

…Lập Đoàn Hướng Đạo thì phải có phép của Liên Ðoàn Hướng Ðạo và như vậy là có liên hệ đến chánh quyền. Phật Giáo là tự do tự tại, chúng tôi không muốn bị ràng buộc vào bất cứ hình thức nào. Với phương châm Hòa Thuận – Tin Yêu – Vui Vẻ, chúng tôi mong Gia Ðình Phật Hóa Phổ rộng rãi đến đại chúng và lấy đại chúng làm gia đình…

Khơi dòng Lam Sử

Vào những năm 1940, Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục hình thành, bởi lẽ một số thiện trí thức Phật Giáo nhận thấy rằng đời sống của quần chúng thời bấy giờ đầy những trụy lạc, nguy hiểm, sống trong thù ghét, nghi kỵ lẫn nhau và lớp trẻ tha hóa đạo đức…

Ý nghĩa lễ truyền Vô Tận Đăng của GĐPT

Pháp truyền Vô Tận Đăng xuất phát từ Kinh Duy Ma Cật sở thuyết thời Phương Đẳng phẩm Đệ tử (Thứ tư) đoạn nói về hành trạng của Bồ tát Trì Thế không kham nhẫn thọ nhận 12 ngàn ma nữ do Thiên ma Ba Tuần dâng tặng…

Bậc Chân Cứng: Cách thiết bàn thờ Phật

I. Chuẩn bị : Cho các em quan sát một bàn thờ Phật kiểu mẫu tại chùa hoặc nhà riêng. Hướng dẫn các em nhận xét : –   Chỗ đặt bàn thờ Phật. –   Trên bàn thờ Phật có những gì ? –   Cảnh trí bàn Phật trang nghiêm, sạch sẽ. II. Giờ học : 1.  Em suy nghĩ : –   Muốn biết bàn thờ Phật cần có những gì ? –   Tại sao cần phải thiết bàn thờ Phật ? –   Phải giữ gìn bàn thờ…