Browsing: Tôn giáo – Hội đoàn bạn

Tôn giáo - Hội đoàn bạn
0

Thanh Niên Phật Tử là một tổ chức thanh niên Phật Giáo, cơ cấu chính thức là Thanh Niên Phật Tử Vụ trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất theo điều 1 Nội Quy Thanh Niên Phật Tử; điều 14 Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành ngày 4.1.1964…

Tôn giáo - Hội đoàn bạn
0

Phong trào Du Ca (Duca) Việt Nam được thành lập năm 1966, được chính thức cấp phép hoạt động từ ngày 24.1.1969 tại miền nam Việt Nam, cùng lúc với phong trào làm công tác cộng đồng; công tác xã hội của sinh viên, học sinh Nam Việt Nam…