Những biểu tượng của Hội Hồng Thập Tự (Chữ Thập Đỏ)

Biểu tượng chính thức đầu tiên của Hội Hồng Thập Tự (chữ thập đỏ) – chữ thập đỏ trên nền trắng – đã được đại diện 16 nước và 4 tổ chức từ thiện thống nhất chọn tại hội nghị quốc tế thành lập Hội diễn ra ở Genève, Thụy Sĩ, ngày 26/10/1863…

Thanh Niên Phật Tử Việt Nam

Thanh Niên Phật Tử là một tổ chức thanh niên Phật Giáo, cơ cấu chính thức là Thanh Niên Phật Tử Vụ trực thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất theo điều 1 Nội Quy Thanh Niên Phật Tử; điều 14 Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành ngày 4.1.1964…

Phong trào Du Ca Việt Nam

Phong trào Du Ca (Duca) Việt Nam được thành lập năm 1966, được chính thức cấp phép hoạt động từ ngày 24.1.1969 tại miền nam Việt Nam, cùng lúc với phong trào làm công tác cộng đồng; công tác xã hội của sinh viên, học sinh Nam Việt Nam…