Chương trình tu học Ngành Thanh

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC
NGÀNH THANH GĐPTVN

———=oOo=———

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC – 2010
(Áp dụng theo tinh thần văn thư số 010.023/HDQN/NH/TB ngày 18.04.2010 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam).
[LƯU Ý: Chương trình tu chỉnh mới nhất cập nhật cuối cùng bên dưới bài]

oOo

BẬC HÒA

Tinh thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ
Thời gian tu học: 02 năm.

NĂM THỨ I

(Dành cho Đoàn Sinh mới gia nhập không qua ngành Thiếu).
Rút từ chương trình Trung Thiện và Chánh Thiện ra những bài cần yếu.

I. PHẬT PHÁP:

A/ NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN:

 1. Quy y Tam Bảo – Ăn chay – Niệm Phật.
 2. Tam độc – Mười điều thiện.
 3. Xử dụng chuông mõ.

B/ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THA NHÂN VÀ XÃ HỘI:

 1. Lục hòa.
 2. Tứ nhiếp pháp.
 3. Lịch sử Đức Phật Thích Ca.

C/ NHẬN THỨC:

 1. Mục đích và châm ngôn của Gia Đình Phật Tử.
 2. Năm điều luật.
 3. Ý nghĩa huy hiệu hoa sen và ý nghĩa màu lam.
 4. Nhân quả.
 5. Luân hồi.
 6. Kinh Báo Hiếu.

D/ TU DƯỠNG:

 1. Bát quan trai.

II.  CHUYÊN MÔN:

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Sơ Thiện.

NĂM THỨ II

(Dành cho Đoàn Sinh đã qua bậc Hòa
và Đoàn Sinh ngành Thiếu đã qua bậc Trung Thiện và Chánh Thiện).

I. PHẬT PHÁP:

A/ NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN:

 1. Tu học – Học Phật.
 2. Phân biệt Kinh; Chú; Kệ.
 3. Phật Giáo với đời sống con người.

B/ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THA NHÂN VÀ XÃ HỘI:

 1. Ứng dụng Bi-Trí-Dũng vào cuốc sống.
 2. Quan niệm về bạn: ân-oán, tốt-xấu, thiện-ác.
 3. Những nguyên tắc ứng dụng: Tứ Diệu Đế – Bát Chánh Đạo – Lục Hòa  Lục Độ – Kinh Thập Thiện.

C/ NHẬN THỨC:

 1. Ý nghĩa, giá trị của nghi lễ.
 2. An cư kiết hạ.
 3. Cuộc vận động Phật Giáo 1963 và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (kết hợp thu gọn 2 bài: Cuộc vận động Phật Giáo 1963 và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở bậc Chánh Thiện).
 4. Tứ Niệm Xứ  (bậc Chánh Thiện và thêm phần Quán Tứ Niệm Xứ trong chương trình bậc Định).
 5. Tinh thần vô úy và an nhẫn trong Phật Giáo.
 6. An trú trong hiện tại – Có thục tập (bậc Chánh Thiện – nội dung tương tự bài Chánh Niệm – Tỉnh Giác ở bậc Định).

D. TU DƯỠNG:

 1. Thiền trong đời sống.
 2. Phật Giáo với vấn đề tu dưỡng thanh niên.

II. CHUYÊN MÔN:

Dựa theo chương trình chuyên môn của bậc Trung Thiện.

BẬC TRỰC

Tinh thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC
Thời gian tu học: 02 năm.

NĂM THỨ I

I.  PHẬT PHÁP:

A/  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN:

 1. Người tại gia.
 2. Phát triển hạnh phúc, nghề nghiệp và kỹ thuật theo quan niệm: lý luân hồi; lý nhân quả; lý nhân duyên.
 3. Tứ Như Ý Túc.

B/  PHẦN NHẬN THỨC:

 1. Phật Giáo với: Tôn giáo, khoa học và triết học.
 2. Đại thừa và Tiều thừa.
 3. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật Giáo.
 4. Các tông phái Phật giáo: Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Pháp Tướng tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luật Tông, Câu Xá Tông, Thành Thật Tông.
 5. Duy Thức Luận.
 6. Ý nghĩa pháp khí trong đạo Phật.
 7. Khái lược lịch sử Phật Giáo từ thời du nhập đến Trịnh – Nguyễn.

C/  TU DƯỠNG:

 1. Ngũ Minh Pháp.

II.  CHUYÊN MÔN:

Dựa theo chương trình chuyên môn của Bậc Chánh Thiện năm thứ nhất.

NĂM THỨ II

I.  PHẬT PHÁP:

A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN:

 1. Phát triển hạnh phúc gia đình theo Ngũ Giới và Thập Thiện.
 2. Kinh Thiện Sinh.

B.  PHẦN NHẬN THỨC:

 1. Phật Giáo Việt Nam cận đại và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
 2. Các tôn giáo lớn trên thế giới: Bà La Môn, Hồi Giáo, Nho Giáo, Lão Giáo, Thiên Chúa Giáo, đạo Bahai.
 3. Mười hai nhân duyên.
 4. Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Kinh Pháp Hoa.
 6. Kinh Duy Ma Cật.
 7. Đại ý kinh Tam Bảo, Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang, Bát Nhã, Thủy Sám, Đại Tạng.

C.  TU DƯỠNG:

 1. Hai buổi công phu.

II.  CHUYÊN MÔN:

Dựa theo chương trình chuyên môn của bậc Chánh Thiện năm thứ 2.

oOo

CHƯƠNG TRÌNH TU CHỈNH – 2013
(Áp dụng theo quyết định số 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22/6/2013 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam).

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1w8F2mF1DkbttaD9YKzuppc0ZISXJIn6k/preview?usp=drivesdk” title=”Chương trinh Tu Hoc & Huấn Luyện tu chỉnh 2013″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”935″ style=”embed”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.