Đại Việt Sử Lược – Trọn bộ

0

Đại Việt Sử Lược (大 越 史 略) còn có tên là Việt Sử Lược là cuốn lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán của một tác giả khuyết danh, ra đời vào thời nhà Trần. Đây là cuốn sử biên niên thuộc hàng sớm nhất của Việt Nam còn được lưu truyền cho đến nay.

Đại Việt Sử Lược gồm ba quyển và một phụ bản:

  • Quyển I chép các việc từ thượng cổ đến hết nhà Tiền Lê (tức đến năm vua Lê Ngọa Triều mất, 1009).
  • Quyển II chép các việc nhà Lý, từ Lý Thái Tổ (trị vì: 1009-1028) đến Lý Nhân Tông (trị vì: 1072-1127).
  • Quyển III chép tiếp về nhà Lý, từ Lý Thần Tông (trị vì: 1127-1138) đến Lý Huệ Tông (trị vì: 1211-1224).
  • Phụ bản chép niên hiệu các vua nhà Trần.

Share.

Comments are closed.