Điếu văn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN trong Tang Lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Thích Minh Chiếu

ĐIẾU VĂN
CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ & HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPTVN
Tại Tang Lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ
Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
húy thượng Minh hạ Chiếu

oOo

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

– Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
– Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.
– Kính thưa tất cả anh chị em Gia Đình Phật Tử Việt Nam, cùng toàn thể đạo hữu Phật Tử đang hiện diện hôm nay.

Trước khi cung tống kim quan Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu nhập trà tỳ, thừa lệnh Chư Tôn Đức giáo phẩm trong hai Hội Đồng, chúng con xin dâng lên trước Giác Linh cố Hòa Thượng đôi dòng ai điếu.

Kính lạy Giác Linh Cố Hòa Thượng!

Kiều-phạm Ba-đề khể thủ lễ
Chúng trung thanh tịnh Đại Đức Tăng
Tượng vương khí khứ tượng tử tùy
Nhất đăng diệt nhi nhất đăng tục.

Than ôi!
Long tượng vừa đi, Hương tượng mới tới. Ngọn kế đăng vừa thắp, thoáng chốc lại cạn dầu. Niềm riêng chưa hết lòng đau, nỗi chung đã chừng quặn thắt.

Chúng con chạy về trượng thất
Mạt-lị lừng hương
Hơi ấm còn vương
Người đã an nhiên Niết-bàn tịch diệt
Xâu chuỗi lần tay không còn mải miết
Nụ cười thanh thản vẫn hiện tôn dung.
Bất chợt nhận ra trong một thoáng vô cùng
Sanh – tử, đến – đi, trùng phùng – ly tán
Ngọn đèn tâm tỏ rạng
Ánh đuốc tuệ bừng soi
Bát-nhã thanh âm đang giục liên hồi
Ánh sáng nguyệt rằm vẫn ngời trời tịnh.

Nhớ Giác Linh xưa!
Đất Thừa Thiên thác chất
Dòng họ Thái thọ sanh
Hạt Bồ-đề ươm sẵn tự tinh anh
Hoa Ưu-bát tựu thành nơi huyết thống.

Năm mười tuổi vào chùa Long Sơn – Khánh Hòa học chương trình yếu lược.
Mười bảy tuổi lên chùa Linh Quang – Đà Lạt xin thế phát xuất gia.
Bổn Sư húy thượng Tâm hạ Thông hiệu Quảng Nhuận Thiền Hòa.
Ban cho pháp danh thượng Nguyên hạ Quảng hiệu là Minh Chiếu.
Lớp Phật học tại chùa Linh Sơn – Đà Lạt do Hòa Thượng Thiện Minh khai mở, Ngài nổi tiếng thông minh xuất chúng.
Đàn Sa-di tại đây Ngài cũng được thọ giới Tức Từ.
Hai năm sau Ngài được về lại cố đô
Tại Phật Học Đường Báo Quốc đăng đàn Cụ-túc.

Năm 1954, Ngài tốt nghiệp Đại học Phật Giáo tại Tăng Học Đường Báo Quốc, được ghi nhận là học tăng xuất sắc trong thế hệ bản lề của Phật Giáo Việt Nam sau thời đại chấn hưng.

Từ đây!
Bước vân du ghi dấu ấn lẫy lừng
Tâm hoằng pháp nhiều nét son sáng lạn.

Chi hội trưởng kiêm Giảng sư tại huyện Ninh Hòa; Trú trì Tổ đình Thiên Phước; khai sơn chùa Đức Hòa ở Ninh Hòa; rồi về làm Giám viện Phật Học Viện Phổ Đà – Đà Nẵng, lãnh đạo phong trào đấu tranh bảo vệ Đạo Pháp của Tăng-tín-đồ Đà Nẵng trong Pháp Nạn 1963; làm Chánh đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Chánh sở Nha Tuyên Úy Phật Giáo vùng I Chiến Thuật; thành lập trường Trung Học Bồ Đề Đà Nẵng; khai khẩn đất đai làm kinh tế tự túc cho Phật Học Viện Phổ Đà; mở Trung Tâm Từ Thiện Xã Hội, phòng khám Đông Y, mở quán cơm chay Bồ Đề Hoa Sen; thành lập chùa Từ Tâm tại Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Đà Nẵng; mở trang trại ở Long Thành, đâu đâu cũng thành công và lợi lạc…

Sau 30 tháng 4 năm 1975, Hòa Thượng cũng theo vận nước nổi trôi, chịu lầm than trong trại tù cải tạo mãi đến năm 1981.

Từ trại cải tạo trở về
Ba y một bát đề huề
Tay trắng thuyền không hành hóa
Sớm chiều Tịnh Độ là quê.

Thuở nào gầy dựng bao nhiêu cơ sở, đào tạo Tăng tài, lãnh đạo và dấn thân vào sự nghiệp giáo dục, từ thiện xã hội. Về già thì phủi sạch hai tay, nương vào chúng lý, lúc ở chùa Phú Hòa, khi thì ở chùa Hưng Long, chùa Báo Ân, tùy nghi giảng dạy cho Tăng Ni, tùy xứ mà nêu cao ngọn đèn giới pháp. Thấy chuyện gì hay thì chép lại, nghe câu nào thấm thì ghi thêm. Giáo lý, hành nghi, thơ ca, truyện cổ, vận động ấn in để tùy duyên hóa độ, ấn tống trao tặng để chúc nguyện tri ân. Đời thênh thang từ một bước phong vân, Hạnh hỷ xả chừ hóa thành đức độ. Hai mươi năm cuối đời Ngài được Hòa Thượng Minh Tâm thỉnh về làm Chứng Minh Đạo Sư chùa Phật Ân, an nhiên tháng ngày nơi trượng thất.

Năm 2005, Ngài được cung thỉnh vào cương vị thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Năm 2012, Chư Tôn Thiền Đức cung cử Ngài vị tác Đệ Nhất Phó Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, vị tác Giáo Thọ A-xà-lê các Đại Giới Đàn Đức Nhuận tại chùa Bửu Lâm năm 2013, Giới Đàn Thiện Minh năm 2017. Năm 2018, Ngài được Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ tấn phong lên ngôi Thượng Thủ cho đến ngày viên tịch.

Ngưỡng bạch Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng!

Cao cả thay! Làm tất cả mà không gì dính mắc
Bình dị thay! Buông hết thảy nên chúng lý tôn xưng
Cỏ hoa ngày tháng ung dung
Cơm cháo tùy thời an nhẫn
Với Phật Tử – Ngài thùy từ lân mẫn
Với Chúng Tăng – Ngài kính trọng khiêm cung
Chín mươi năm thành lão hạc cổ tùng
Bảy mươi lạp hóa thần long hương tượng.

Giờ đây:
Trầm xông phương trượng
Nến nhiễu kim quan
Pháp Quyến thân lâm phủ phục hàng hàng
Phật Tử vân tập chí thành lớp lớp
Bản Thệ Tăng Già hòa hợp
Hội Đồng Giáo Giới noi gương
Dâng tất cả tâm thành truy niệm tán dương
Kính nguyện Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Húy Thượng Nguyên hạ Quảng Tự Minh Chiếu Hiệu Hải Ân Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.